L’horloge tourne lyrics Voir la vidéo

Single 2018 Tom Lavie « L’horloge tourne » (Lyrics Vidéo)

Voir la vidéo

Single 2017 Tom Lavie « Envoie valser » (Lyrics Vidéo)

© Tom Lavie
9b91ed4da3e00099298b25e9737d2827'''''''''''''''''